Tillbaka till spiritualitet


EN ORTODOX FRANCISKUS

Så kunde man kalla den heliga Serafim av Sarov, en av östkyrkans mest älskade helgongestalter. Han hette ursprungligen Prochor Mochin och föddes i Kursk år 1759 som son till den byggmästare som uppförde Mariakatedralen i Kursk. Det ryska riket genomgick under Serafims tid viktiga historiska skeenden, bl.a. tilldrog sig Napoleons ryska fälttåg och Moskvas brand – händelser som fick avgörande historisk och politisk betydelse. Men allt sådant intresserade Serafim föga, inte annat än på det sätt tidens omvälvningar och brytningar påverkar människan i hennes sökan efter de eviga värdena. Hans intresse riktades mot eremitens enskildhet och tystnad.

Under långa tider levde han i största avskildhet tills han efter femton års isolering blev lärare, själavårdare, förebedjare och andlig ledare för ett otal människor. Han hörde till de andliga fäder, staretserna, som åtnjöt stor auktoritet och uppsöktes för andlig rådgivning.  En levande bild av en starets liv och handlingssätt finner vi i Dostojevskis skildring av staretsen Sosima i ”Bröderna Karamasov”. Samtidigt som Serafim ger konkreta, jordnära råd åt sökande människor, är han mystiker och extatiker. Han är helbrägdagörare med en öppen och varm blick för människans nöd, samtidigt som han kan vara obarmhärtigt hård och krävande som biktfader. Han tillhörde hela sitt liv klostret i Sarov och dog år 1833. Han blev helgonförklarad år 1903.

Under prövningarna i klostergemenskapen och som eremit, mognade han i självkännedom och andlig visdom, till den grad att det om honom berättas att han kunde läsa, känna och förstå människornas tankar och förutse kommande händelser. Genom en mariauppenbarelse fick han uppmaningen att öppna sin klostercell för att ta emot besökare och för att delge dem andliga råd. Han kom sålunda att få oerhörd betydelse för det ryska ortodoxa fromhetslivet vid 1800-talets början. För finländsk ortodox fromhet har Serafim också kommit att betyda mycket, eftersom klostret i Valamo på 1700-talet fick sin klosterregel just från klostret i Sarov.

Likheten med Franciskus ligger i Serafims naturnärhet och upplevelse av harmoni med allt skapat. Det berättas att i hans sällskap en gång sågs en stor björn, som följde honom som ett litet lamm. När man förundrade sig över episoden svarade Serafim: ”Har ni inte läst om hur Hieronymus ute i öknen tämjde ett lejon. Nåja, hos oss är det i stället en sådan här björn”. Serafim befallde björnen att gå och hämta honung. Björnen lunkade iväg och återvände efter en stund med en honungskaka, som den gav åt Serafim. I hans sällskap med dess helig atmosfär förändrades naturen och de vilda djuren förhöll sig vänligt och harmoniskt gentemot honom, så som hela skapelsen hade gjort före människans syndafall.


Tillbaka till spiritualitet