Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Spiritualitet


Med spiritualitet menar man frågor som berör andlig tillväxt, fromhet, bön och meditation. Många söker sig i dag till de urgamla källorna. Samtidigt försöker man finna nya former för tro och tillbedjan.

Sedan början av 1990-talet har jag varit ordförande för Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. som strävar till att levandegöra arvet från den helige Franciskus från Assisi som levde under 1200-talets början i Italien. Föreningen ger ut en medlemstidning med namnet Syskonbrevet i vilket jag brukar skriva bl.a. om franciskansk spiritualitet. Här är några artiklar om franciskansk fromhet ur Syskonbrev.

Ram