Tillbaka till spiritualitet


GODHET - om franciskansk spiritualitet

All kristen andlighet eller fromhet är ett resultat av den heliga Andens verkningar i en kristen människas liv. Det handlar om en lång mognadsprocess där Andens frukter stegvis mognar fram. Typiskt för den franciskanska spiritualiteten är godheten - en slags helig naivitet som hör samman med godtrogenhet. Risken är stor att denna form av godhet blir utnyttjad, men Franciskus utgick från att det inte finns så alltigenom onda människor, att inte godhet och förtroende för att människan trots fönedring, är Guds avbild.

I det tjugosjätte kapitlet i Fioretti berättas om hur Franciskus omvände tre brottslingar. Historien förtäljer att tre beryktade rövare besökte klostret Monte Casale och begärde mat. Föreståndaren, broder Angelo, skickade förgrymmad iväg dem: "Är det inte nog med att ni vägrar blygas för att ni stjäl från hederligt folk. Dessutom vill ni roffa åt er av allmosor som getts åt klosterbröderna. Ni är inte ens värda att marken bär er. Gå er väg och visa er inte här mera!"

Kort därefter kom Franciskus tillbaka till klostret med bröd och vin som han tiggt ihop. När Franciskus hörde om hur föreståndaren bryskt jagat iväg rövarna, förebrådde han föreståndaren strängt: "Syndare förs lättare tillbaka till Gud med mildhet än med hårda ord. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka." Franciskus skickade iväg föreståndaren med det bröd och vin, som han nyss tiggt ihop med befallningen att söka upp rövarna tills han finner dem. "Då skänker du dem från mig allt detta bröd och vin, faller sedan på knä framför dem och erkänner ödmjukt din syndiga grymhet. Och så ber du dem från mig, att de aldrig mer gör ont, utan fruktar Gud och inte mer försyndar sig mot honom. Och om de gör detta, lovar jag att sörja för deras lekamliga behov och laga, att de alltid har något att äta och dricka. Då du har sagt dem det, återvänder du ödmjukt hit".

Det hela leder småningom till att rövarna utbrister: "Trots de skändliga gärningar vi begår, känner vi inga samvetskval och inte heller någon fruktan för Gud. Och så kommer denne helige broder och erkänner ödmjukt att han har syndat mot oss, fastän ha blott sagt några rättvisa ord om vår ogudaktighet. Dessutom har han haft med sig till oss bröd och vin och ett frikostigt löfte från den helige broder Franciskus." De beslöt återvända till klostret och sade till Franciskus: "För våra många synders skull vågar vi inte vända oss till Guds barmhärtighet, men om du hyser något hopp att Gud i sin nåd skall ta emot oss, är vi beredda att i allt lyda dina befallningar och att göra bot tillsammans med dig." Sålunda upptogs de tre rövarna i orden.

Franciskus´ grundregel är, att det inte finns några så alltigenom onda varelser, att inte godhet, förtroende och ett milt sinnelag kan genombryta ondskans cirkel. Den som får uppleva godhet och kärlek, kan också våga se sig själv i spegeln och erkänna sin förvridenhet.


Tillbaka till spiritualitet