Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Diakoni-yrkeshögskolan


Diakoni-yrkeshögskolan är min arbetsplats sedan 1.1.1997. Jag undervisar i teologiska och etiska ämnen för blivande socionomer, sjukvårdare, hälsovårdare, diakoner, diakonissor och ungdomsarbetare i församling.

Vacker utsikt

DIAKs särprägel är kristen etik och en humanistisk människosyn. En viktig sida inom utbildningen är fostran till mångkulturalitet. Många studerande är själva representanter för inflyttade etniska minoriteter.


Ram