Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Publikationer och tal

Jag har varit krönikör i Kyrkpressen mellan åren 1991 och 2003. Jag har sett som min uppgift att aktualisera livsfrågorna med ett så brett register som möjligt. Jag har gärna anknutit till personliga upplevelser och möten, till företeelser inom kultur och politik. Du kan läsa ett urval av mina krönikor.


Du kan läsa andra av mina artiklar och föredrag:


Under min tid som kaplan i Sibbo svenska församling ledde jag flera studiegrupper. Trons källor var namnet på ett sjudelat studieprojekt. Materialet som bildade grund för diskussionerna kan du läsa här.


  1. Att se spåren - vilken är den Gud vi tror på?
  2. Trons modersmål - om symbolerna
  3. Bibelsyn och bibelkraft - hur förstå bibeln?
  4. Tro utan stängsel - om trosbekännelsen
  5. Ska vi dela - om gudstjänst och nattvard
  6. Lov till liv - om bön och meditation
  7. Rätt och avigt - om tro, kultur och etik

Läs mitt dokument som behandlar den lutherska synen på nattvarden i förhållande till andra kyrkors uppfattningar.
Ram