Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Pilgrimsvandring


Att göra pilgrimsvandringar har igen blivit modernt. Det behöver inte handla om en modetrend. Vi behöver visa på vikten av att förverkliga en kristen livsstil i vilken det rådet balans mellan kropp, själ och ande. Pilgrimsvandringen uppmuntrar till en helhetsbetonad andlig livsstil. Läs mera i mitt dokument
Pilgrimsvandring

Under många år har jag fungerat som pilgrimsledare och vandringskaplan. Huvudsakligen har det handlat om vandringar som arrangerats av Pilgrimshärden vid Kungsvägen, Sibbo.
 • 21 – 27.6 1998 vandringen ”I St Sigfrids fotspår” till Växjö, Småland. Tema: Klaus von Flüe
 • 27.6 – 4.7 1999 vandring i Värmland. Tema: Keltisk spiritualitet
 • 25.6 – 3.7 2000 vandring till Nidaros. Tema: De fyra elementen
 • 24.6 – 3.7 2001 vandring till Ribe, Jylland. Tema: Den heliga Franciskus
 • 25.8 2001 kyrkvägsvandring i Liljendal och Pernå
 • 14.6 2002 vandringen ”Öppna landskap” i samband med Finska missionssällskapets sommarfest i Sibbo
 • 23 – 30.6 2002 vandring på Åland. Tema: Trädet
 • 22 – 29.6 2003 vandring till Husaby och Skara, Västergötland. Tema: Jorsala
 • 2 – 6.7 2003 vandring till Franciskusdagen i Kökar. Tema: Den heliga Birgitta
 • 2004 vandring från Sibbo till Borgå
 • 27.6 – 3.7 2005 Öland
 • 8.7 – 15.7 2006 Dalarna
 • 24.6 – 1.7 2007 Skåne

Litteratur om pilgrimsvandring:

 • Sökandet efter pilgrimens själ. De sju nycklarna. Pilgrimscentrum Vadstena
 • Hans-Erik Lindström: Det sjunger under skosulorna. Verbum 1997.
 • Lilla pilgrimsboken. Verbum 1997.
 • Hans-Erik Lindström (red.): Gå med Gud. Ett sätt att erövra långsamhetens kultur. Cordia. 1999
 • Olav Fanuelsen-Rune Hvidtsten: Virkistystä ruumiille ja sielulle. Pyhiinvaelluksia sisäisissä ja ulkoisissa maisemissa. Rajojen yli. Diakoniatyötä Pohjoismaissa. Suomen ev.lut.kirkon Kirkkohallituksen julkaisija 2001:2.
 • Heli Katariina Ilola: Pyhiinvaellukset ja turismi. Katsaus matkailun kahteen typpiin. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos 1994.
 • Kalle Elonheimo: Pieni pyhiinvaelluskirja. Kirjapaja 2003.
 • Elisbaeth Rees:  Celtic Saints. Passionate Wanderers. Thames & Hudson 2000.
 • Carl Jacob Gardberg: Santiago de Compostela. Vägar och vandringar till aposteln Jakobs grav. Schildts 2001.
Länkar till:


Ram