Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Intressen

Mitt huvudintresse är musik. Inom genren klassisk musik lyssnar jag gärna på Bach, Mozart och Schubert. I fråga om jazz gäller Count Basie, Gil Evans, Keith Jarrett och Fats Waller.

Stefan vid pianot

Irländsk folkmusik hör jag gärna på, t.ex The Chieftains, Altan, Maire Brennan och Four Men and a Dog. Populärmusiken: Van Morrison och Bob Dylan. Men också andra former av musik betyder mycket för mig.

Överhuvudtaget ligger mig kulturell verksamhet nära.

Inom filmkonsten är jag fascinerad av Luis Bunuẽls, Andrej Tarkovskijs och
Ingmar Bergmans filmproduktion.

Jag läser skönlitteratur så mycket och ofta jag kan. Det kan vara allt från högstämd poesi till humoristiska biografier. Av de svenska författarna vill jag speciellt nämna Lars Gyllensten, Pär Lagerkvist, Sven Delblanc och Lars Ahlin.


Ram