Ram
Menyram
Menyram Hem
CV
Intressen
Spiritualitet
Pilgrimsvandring
Diakoni-yrkeshögskolan
Publikationer och tal
Menyram
Menyram

Stefan Djupsjöbackas hemsida

Stefan

Jag heter Stefan Djupsjöbacka och är

  • teologie doktor (präst sedan 1978) och
  • mikrobiolog och genetiker 1975

Jag är född år 1949 i Borgå, Finland

Gift sedan 1974 med Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo svenska församling

Jag har fyra barn:

  • Sebastian (f. 1976)
  • Simon (f. 1979)
  • Viktor (f. 1984)
  • Aurora (f. 1989)

Jag har två barnbarn:

  • Harald (f. 2001)
  • Artur (f. 2004)

Just nu är jag lärare vid Diakoniyrkeshögskolan (Helsingfors-enheten vid Sturegatan 2) där jag började 1.1.1997.

Ram